AAB 42

Badeværelsesrenovering


På vores ekstraordinære afdelingsmøde den 27. oktober 2021 blev det vedtaget, med stort flertal, at vi skulle have renoveret vores badeværelser.
Vi er nu gået i gang med at få lavet det endelige projekt.
Der vil blive informeret løbende, så snart der er noget nyt.

Renovering af badeværelser (1.6 Mb)

NYT 

Byggeudvalgsmøde nr. 06 d. 21/5-24
Vi har nu lavet den endelige MockUp og den er nu klar til at blive vist frem til alle beboerne i afdelingen.
 Byggeudvalgsmøde nr. 05 d. 2/5-24

Ved gennemgangen af MockUp blev vi gjort opmærksom på at der var for lidt plads til afløbsrør og vi blev enige om i fællesskab at ændre på MockUp'en. 


Byggeudvalgsmøde nr. 04 d. 10/4-24

Ved gennemgangen af MockUp blev man enige om i fællesskab at eksisterende forhold gjorde at der ikke var plads nok for beboerne, det var for klemt. Dette gjorde sig især gældende mellem vask og radiator. Beslutning.: Ole præsenterede en ældre tegning var placering af toilet mm var anderledes, og skabte mere rum i badeværelset. Man blev i fællesskab enige om at der skulle laves en ny Mock Up, hvor der var mere rum for beboerne. 


Byggeudvalgsmøde nr. 03 d. 5/3-24
Der foreligger nu en færdig miljørapport.

Vi har valgt et der skal laves en prøveopgang, vi ved endnu ikke hvilken.
Det blev vedtaget at vi skulle lave en MockUp (prøve) af badeværelset.

I forbindelse med projektet vil der blive tilknyttet en beboerkoordinator.


Byggeudvalgsmøde nr. 02 d. 1/2-24
Efter sidste møde har rådgiver og Ole (afdelingsformand) været rundt i afdelingen for at se på varmtvandsinstallationerne i kældrene samt mulighed for decentrale varmecentraler. 
Resultatet er at der vil være store omkostninger ved at etablere decentrale varmecentraler.

Ole (afdelingsformand) foreslår at der bliver lavet en Mock Up (prøve) af badeværelset, det blev vedtaget.


Byggeudvalgsmøde nr. 01 d. 14/12-23
Projektet blev gennemgået sammen med vores eksterne rådgivere.

Der skal foretages flere miljøundersøgelser.

Der kom et forslag om decentrale varmecentraler fra rådgiver, Ole (afdelingsformand) og rådgiver vil se på forholdene.


November 2023
Afdelingen har fået en ny projektleder Christian Lagrange Bustrup fra AAB, Christian virker utrolig kompetent og bestyrelsen ser frem til godt samarbejde.

Besøg vores side
Boligforeningen AAB - afdeling 42 | Lilletoften 28 a | 2740 Skovlunde | Tlf.: +45 44 94 40 36