AAB 42

Beboerklage


Husordenssager


Afdelingen har en husorden, så beboere og afdelingsbestyrelsen har et fælles sæt af spilleregler at holde sig til. I tilfælde af manglende overholdelse af afdelingens husorden, kan der opstå husordenssager.

Afdeling 42's husorden kan du læse nedenunder.
Husorden afd. 42, vedtaget september 2017 (0.6 Mb)

Behandling af husordenssager

 
Husordenssager behandles altid på baggrund af klager fra beboere, afdelingsbestyrelse eller ejendomsfunktionærer. Afdelingsbestyrelsen har ret – og pligt – til at påse, at afdelingens husorden bliver overholdt.

Beboere skal altid klage skriftligt til afdelingsbestyrelsen, som behandler sagen. Til hjælp for disse er lavet en procedure for behandling af sagerne, samt en formular på en beboerklage som skal udfyldes.

Prøv dog først altid at tale med den pågældende beboer, før en klage afleveres til bestyrelsen. Ofte er en venlig henstilling nok.
Inden du sender din klage, bør du læse om hvilke regler, der gælder i forbindelse med behandling af en husordenssag, læs mere på AAB's hjemmeside.

aab.dk/husorden.

Her finder du også et klageformular (Husorden, overtrædelse).

Og husk så at tænke over om du bliver irriteret eller om du lader dig irritere.

Klageformularen kan downloades her: (0.2 Mb)
Besøg vores side
Boligforeningen AAB - afdeling 42 | Lilletoften 28 a | 2740 Skovlunde | Tlf.: +45 44 94 40 36