AAB 42

Om Afdelingen


Afdelingen er placeret mellem Skovlunde og Malmparken S-togs stationer ud til Ballerup Boulevard.

Afdelingen er opført i 1955 i tre etaper, som et af de første byggerier, i hvilket man brugte betonelementer, som en del af murværket. Afdelingen er opført i gule sten med grå eternittage.

Kontorbygningen indeholder selskabslokaler samt afdelingskontor og ejendomskontor.

Afdelingen er i 1998/99 blevet gennemgribende renoveret med nye vinduer og nye facader, samt mur og gavlisolering.

De grå eternittag blev i 2007 udskiftet med nye tegltage.

Afdelingen består af 18 boligblokke med i alt 336 lejemål, samt en kontorbygning.

Afdelingen ledes af en afdelingsbestyrelse som vælges i.h.t. AAB’s vedtægter. Der er valgt en formand, en kasserer samt 3 menige bestyrelsesmedlemmer. Disse 5 personer er almindelige beboere i afdelingen. De forskellige arbejdsopgaver er delegeret ud til alle medlemmer af bestyrelsen.

Vi har i AAB total beboerdemokrati, således at vi selv vælger, hvem vi vil have siddende og bestemme i den enkelte afdeling. Dette valg sker på det ordinære afdelingsmøde, som alle beboere automatisk indkaldes til. Udover afdelingsbestyrelsen er der ansat 3 ejendomsfunktionærer. Disse udøver den daglige drift dvs. pasning af varmecentralen, renholdelse af vore områder og anlæg mv.
Besøg vores side
Boligforeningen AAB - afdeling 42 | Lilletoften 28 a | 2740 Skovlunde | Tlf.: +45 44 94 40 36