AAB 42

Sikringer


Hvis lyset går i lejligheden kan det skyldes, at der er gået en sikring (i de lejligheder, som har disse).
Eksempel på sikringsboks med HFI relæ.
 
Man drejer på de ”takkede” hvide kontakter og skifter herefter sikringen, hvis man kan se, at den er defekt.
 
Helt til venstre ses et eksempel på et HFI relæ. Det kan også være, at dette er slået fra. Tændes igen ved at trække afbryderen op.
Eksempel på hhv. en 16 amp. og 10 amp. sikring.

Når sikringen springer, falder den lille ”dims” i bunden ud.
Eksempel boks med automatsikringer og HPFI relæ.

 
Her skal man trække sikringen op, når den går.

Og HPFI tændes ligeledes ved at trække afbryderen op.
Besøg vores side
Boligforeningen AAB - afdeling 42 | Lilletoften 28 a | 2740 Skovlunde | Tlf.: +45 44 94 40 36