AAB 42

Råderet


Skader og udbedringer i lejemål


Hvis beboere opdager fejl, mangler eller skader skal enten ejendomsfunktionærerne eller Bestyrelsen kontaktes. Udbedringer som bestilles af beboere selv uden tilladelse, må selv bekoste udbedringerne og stå til ansvar for kvaliteten af det udførte arbejde. I alle tilfælde skal afdelingen kontaktes.

Herunder kan du se afd. 42's råderetskatalog.

Råderetskatalog for afd. 42 (1.5 Mb)

Råderet


På dette link kan generelle regler for råderet findes

Køkken


Som det fremgår af de generelle råderetsregler, er det muligt at udskifte køkkenet og få dette godtgjort over en årrække.

Det er pt. også muligt at låne pengene (max. kr.100.000) til fornyelse af køkkenet gennem afdelingen. Dette vil typisk betyde en husleje stigning på ca. kr. 650 for det enkelte lejemål. 

I begge tilfælde skal Bestyrelsen give tilladelse, før arbejdet påbegyndes og opsætningen af køkkenet skal synes, når det er blevet færdigmonteret.

Kom og tal med Bestyrelsen, hvis nyt køkken ønskes eller planlægges. Vi er her for at hjælpe.
Besøg vores side
Boligforeningen AAB - afdeling 42 | Lilletoften 28 a | 2740 Skovlunde | Tlf.: +45 44 94 40 36